Kanalizační přípojka

musí mít minimální krytí jeden metr pod volným terénem. Pod komunikací se toto číslo mění. Webové stránky nabízejí širokou škálu možností vyhotovení kanalizace. I jiných přípojek.

Kanalizační přípojka může být upravována během jejího využití. Kanalizační přípojka je finančně náročná. Ceny se uvádějí nejčastěji jak na webových stránkách tak přímo ve stavebních firmách. Další možností jsou i ceníky prací. Každá část práce musí mít na stavbě stavbyvedoucího. Tak je tomu i u kanalizace.

Domovní čistírny

Tyto čistírny jsou mnohem účinnější než biologické septiky. Skládají se z plastových nádrží a technologického zařízení, které zajišťuje dokonalé vyčištění splaškových vod. Přečištěná voda může být se souhlasem úřadu vypuštěna do potoka. Ne vždy je kanalizační přípojka tou nejdůležitější součástí.