Závist je nesmrtelná

Když si člověk najde mladou ženu, tak jedna z prvních věcí, která se ruku v ruce s tímto štěstím dostaví, je lidská závist. A je to přirozené, neboť co je svět světem, tak muži tomu, kdo má mladou partnerku závidí, jaké štěstí ho potkalo, protože oni doma mají jen ženy svému věku rovné, a ženy si o této mladé ženě ihned začnou šeptat, že nebude ani tak hloupá, jako je jistě zchytralá, neboť to nerovné partnerství nemůže fungovat jinak než tak, že daný muž má jistě velký majetek a mnoho peněz.

Plané pomluvy

No a poté vás všichni den za dnem pozorují a čím déle jste spolu, tím více vám to nepřejí a netrpělivě očekávají den, kdy něco zaskřípe a něco se nepovede a nastane hořký konec, který oni od začátku prorokovali, a který si horoucně přáli. Štěstí však je, že člověk časem otupí a nad každou novou pomluvou už se jenom pousměje. Třeba když jste se po vaší svatbě doslechl, že svatební noc musela být marná, neboť ve vašem věku už nemůžete mít erekci. To je však velká mýlka, neboť od doby, kdy používáte kamagra oral jelly ji naopak můžete mít, kdykoli a kolikrát chcete.